Oldal kiválasztása

Család – és rendszerállítás, Hellinger terápia

Rendszer-pedagógia

Mit jelent a rendszerpedagógia?

A rendszerpedagógia a családfelállításnak a gyermekek tanulási-, oktatási nehézségeinek áthidalására, viselkedési problémáinak megoldására,  a gyermek – szülő – pedagógus – iskola, a család között kialakult problémák megelőzésére és megoldására szakosodott ága.

A magyar  nyelven elérhető szakirodalom, alapkönyv

Mercé Traveset Vilaginés: Rendszerszemléletű pedagógia – Elmélet és gyakorlat

Mercé Traveset Vilaginés (1957-2016) neve Spanyolországban még életében fogalom lett. Vérbeli pedagógusként mutatta be a családállítás, a szeretet rendjei és Bert Hellinger rendszerelméletét és alkalmazási lehetőségeit a pedagógiában, az oktatásban.

Ez a könyv az oktatásban közvetlenül részt vevő pedagógusoknak, oktatóknak és szülőknek egyaránt útmutató a sikeres oktatási munkához.

Részlet a könyvből:

„A rendszerelméletű pedagógia egy új nézőpont, amely jelentős változásokat hoz a pedagógiáról való vélekedésünkbe és mindazok felé való attitűdünkbe, akik érintettek a nevelési-oktatási folyamatokban (családok, tanulók, tanárok, pedagógusok, iskolafenntartók…). A rendszerszemléletű pedagógia annak feltételeit teremti meg, hogy az iskola olyan térré váljon, amelyben a valódi életre történik a felkészítés, hogy a fiatal generáció valami hasznosat tudjon kezdeni az életével és a szüleik által közvetített szellemi örökséggel.”

Én magam a rendszerszemléletű pedagógia magyarországi bevezetésen fáradozom.

Ehhez szeretnék minden segítséget megadni mindazoknak, aki erre nyitottak. Az oktatásban részt vevők: iskolák, pedagógusok, oktatást segítő szakemberek, intézményfenntartók, alapítványok, támogatók és természetesen a szülők, gyermeket nevelők jelentkezését várom, hogy a módszert megismertethessem, átadhassak minden létező tudást, hogy megkönnyítse az oktató-nevelő munkát, és valóban csak a termékeny, gyarapító tanításra-tanulásra tudjanak koncentrálni a pedagógusok, a gyerekek.

Szívesen adok tájékoztatást a lehetőségekről, előadások, egyéni és csoportos konzultációk, egyeztetések formájában.

Tájékoztató

A rendszerszemléletű pedagógia (rendszerpedagógia) nem maga az oktató tevékenység, hanem az oktatást, tanulást, az integrálást, családokat segítő, családfelállítási törvényeket és munkát figyelembe vevő, a családdinamikai törvényszerűségekre (Szeretet Rendjeire) épülő nevelő-oktató munkát preferáló, segítő-támogató, tevékenység. Ötvözi a finn példából átvehető, a helyi sajátosságokra alkalmazható részeket is.

A rendszerszemléletű pedagógia alkalmazásának célja: a diákok és szüleik, családok, pedagógusaik és az őket összefogó intézmények, és azokban „részt vevő személyek” mentális egészségének, eredményességének (tanulmányi eredmények!!!), tanulási, tanítási hatékonyságának növelése, kiegyensúlyozása, és a közösségek összeforrasztása. Az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tétele minden szinten.

Az oktatás színvonalának növelése és hatékonyságának fokozása hosszú távú kamatoztatásával, amelyben a család- és szervezetfelállítás törvényszerűségeit, alapismérveit is megismerteti a rendszerpedagógiai módszerrel dolgozó intézményekkel és személyekkel, ezek alapelveit figyelembe véve és megtartva gyarapítja az értékeket, a „családcentrikus szemléletmódot” megőrizve.

 

A rendszerpedagógiai célok hosszútávú eredményességét az mutatja meg, hogy kisközösségek, így az iskolák, és benne az iskolai osztályok összetartó ereje erősödik, és öntanuló, önszervező, fejlődő, értéktartó élő egységek alakulnak ki akár település, tehát kisközösségi szinten is. Növekszik az elfogadás, befogadás, kreativitás, felzárkóztatás, megértés és a problémamegoldás az intézményekben. Csökken a deviancia, az agresszió, a leszakadás, a kiközösítés.

2015 nyarán Mercé Taveset Vilaginés magyarországi Rendszerszemléletű pedagógia szemináriumán vettem részt, ahol volt módom betekinteni, és gyakorlatban is megtapasztalni a módszer alapelveit, működési mechanizmusát és hatását. Ezen keresztül kaptam betekintést hitet és bizonyítékot, hogy alapiskolákban, tehát minimum általános, de igény szerint középiskolákban is bevezetésre kerülhessen a módszer Magyarországon is.

A rendszerszemléletű pedagógia már akár az óvodáskortól a középiskola végéig, tehát a fiatal felnőttkor, a gyermekek teljes önállóságának kezdetéig alkalmazható. A programban részt vevő családfelállító hátteret ad egy-egy kisközösségnek a problémamegoldásban a rendszerszemléletű pedagógia módszerén keresztül.

Mercé személyes támogatásáról biztosított budapesti látogatása során, hogy a módszer Magyarországon is széles körben elterjedhessen. Ehhez nagy segítséget adott azzal is, hogy a 2015-ös szemináriumon nagyon sok alkalmazási lehetőséget is bemutatott, külön lehetőséget biztosított a számomra szupervízión keresztüli tanulásra.

Spanyolországban (Mercé Katalóniában él és dolgozik) mutattak nagy érdeklődést a rendszerpedagógia iránt, ott már hatékonysága miatt a spanyol kormány is felfigyelt a kimagasló eredményekre, és támogatja a tevékenységet. A már sokat bizonyított finn oktatási modell is hasonló alapokra épül, a rendszerszemléletű pedagógia is sok tudományosan bizonyított és már működő példát integrált, bővítette ezzel a rendszerpedagógiai lehetőségek tárházát.

Amennyiben az Ön személye, intézménye szívesen támogatná az ügyet, vagy épp csatlakozni szeretne, jó szívvel elfogadok minden lehetőséget és segítséget. Az alábbi elérhetőségeken várom a jelentkezését!

Amit ajánlok:
Együttműködési szerződésben rögzített feltételek mellett
– a programhoz csatlakozó oktatási intézmény részére térítésmentesen állok a rendelkezésre (intézményvezetés és pedagógusok részére, a nevelő-oktató munka segítése céljából)
– a rendszerpedagógiát alkalmazó iskolák tanulóinak, a tanulók szüleinek, az erre igényt tartó pedgagógusoknak, technikai dolgozóknak kedvezményes áron biztosítok családfelállítási alkalmakat védett körülmények között
– az iskolát támogató alapítvány és az iskola rendezvényein való képviselet, támogatásgyűjtés, kölcsönös segítségnyújtás
ielőtt még belevágnánk…
– térítésmentesen tartok előadást a módszerről az erre igényt tartó közösségek, iskolák, tantestületek, stb. részére
– a módszer bevezetése előtt (az együttműködési szerződéskötést megelőzően) az érdeklődő iskola felelős vezetőjével, vagy az általa erre kijelölt, döntéshozó személlyel 6 héten belül három alkalommal, alkalmanként két-két órás konzultációban ismerkedjünk meg egymással és a módszerrel a gyakorlatban. Ezzel az intézmény is tapasztalatot szerezhet, és képes lesz reális döntést hozni a rendszerpedagógia bevezetéséről.

 Minden további információval szívesen állok az érdeklődők rendelkezésére az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kiss Katalin
család- és szervezetfelállító
Elérhetőségek:  info@avventurin.hu
Telefon: +36 70 233 33 55
Viberen és WhatsAppon is! 

Amennyiben kérdése, véleménye van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, küldje el üzenetét az alábbi űrlapon keresztül: