Oldal kiválasztása

Család – és rendszerállítás, Hellinger terápia

Családállítás

„Az Univerzum valójában egy élő szeretetteljes és intelligens energiatenger, amelynek elválaszthatatlan részei vagyunk. Mindaz, ami másoktól látszólag elkülönít bennünket egyúttal az összeköttetést, a kapcsolatot is biztosítja, legyen az hang, fény, levegő vagy éppen gondolat.”

Levi H. Dowling

Család – és rendszerállítás

A Hellinger terápia

A világon a legtöbb ember számára Bert Hellinger nevéhez fűződik a módszer európai dokumentálása és tovább fejlesztése, így kapta honosítójáról a Hellinger terápia nevet. A családfelállítás egy adott család szellemi mezejében, azaz lélek rendszerében történő rendeződést jelent. Maga a családállítás alapjai több ezer éve jelen vannak többféle kontinens számtalan kultúrájában. Még a Biblia is említést tesz az alapelvek egyikéről az ötödik parancsolatban:
Tiszteld apádat és anyádat. (Kiv 20,12)

A mezőbe, azaz a családrendszerbe tartozik a terápiát kérő személy, az ősei, azoknak korábbi és a jelenlegi kapcsolatrendszerei, és leszármazottai is.

A módszer megfigyelésen, tapasztalatokon alapul, hogy ha valami megtörtént, akkor időközönként újra és újra ismétli önmagát, mire egyszer csak formává alakul. Amikor az egyén cselekvés előtt áll, akkor hat a mező „emlékezete” és megismételhet egy korábbi cselekvést. Ezért fordulhat elő, hogy egy családban generációról generációra ugyanazok a sorsok ismétlődnek, mert a családi mező emlékezete ugyanazokat hívja elő. Kapcsolati problémáink és betegségeink gyakran szüleink, nagyszüleink sorsainak továbbéléséből eredhetnek.

„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!”

Bert Hellinger is megfigyelte, hogy ha ezt a mezőt, azaz a családi rendszert új behatás éri, akkor ez az ismétlődés megállítható és az egyén képes lesz új életszakaszt kezdeni, kvázi elkezdheti élni a „saját” életét.

„A szél fú, ahová akar, hallod zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől születik”
János 3:8

„A családállítás egy olyan módszer, amivel egy tökéletes ablakot nyitunk a lelkünk felé. Összekapcsolja kintet a benttel, és az a titka, hogy mi mondjuk meg, mikor nyitjuk ki, és nézünk BE az ablakunkon a szívünkbe és a történeteinkre.”

                 Kiss Katalin családállító

+36 70 233 3355
info@avventurin.hu (Viber és WhatsApp is)

4A gyógyulás azzal kezdődhet, ha a múltat – az ismétlődésekkel, a nem szeretett dolgokkal együtt – nagy tisztelettel elfogadja, azaz annak létezését elismeri, tudomásul veszi a kliens. Ez az elfogadást nem jelent egyetértést az ős cselekedetének helyességével, egyszerűen csak tényszerűségében annak megtörténésének belátására törekszünk a családfelállítás során.

Mivel az elismerés révén (igazságok kimondása) felszabadul, nyitottá válik egy új jövő felé, és az egyén felvállalja (meri vállalni) ennek, azaz a saját életének kockázatát.

Amikor az egyén felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem a képzeletében vagy téves automatizmusokban él (tehát nem egy kreált valóságképet lebegtet maga előtt a realitással való szembenézés helyett), hogy a valóságnak milyennek kellene lenni, akkor ez az a pillanat, amikor az új szellemi mozgás beállítható.

Az új szellemi mozgás gyógyító mondatokkal, azaz az igazságok és a valóság kimondásával, és ha szükséges, néhány egyszerű rituálé közbeiktatásával tehető meg. Ezek a gesztusok, ezek a kimondott igazságok szeretettel teljesek, elfogadóak és a mélyben hatnak, mégpedig a lélek mélységében.

Egy részben a családállítás csoportos formában történik a család és rendszerállítás, de egyre népszerűbb egyéni foglalkozás keretében is lehetséges.

A csoportos formánál a család vagy rendszerállítást kérő személy röviden elmondja témáját, majd a csoportból a családtagok helyett megszemélyesítőket választ, akik megjelenítik a résztvevőket. Ezeket a résztvevőket a kliens a családfelállító segítségével a térben felállítja (innen ered a módszer neve, családfelállítás). Ahogy a segítők a jelenlévők között elhelyezésre kerülnek, „magától” elindul a személyek mozgása egy intuíció jellegű belső erő hatására. Ezek a mozgások visszatükrözik a szóban forgó rendszer illetve család sorsát, az abban lévő rejtett kapcsolatokat, történéseket. Ebben a rendszerben előbb-utóbb megjelenik a „sérült pont”, amelynek felismerésében a családfelállító lesz a résztvevők segítségére.

Ezek közben következik a lélek mélységében „szeretetből” fakadó kötődések feloldása, és a tudatos, de mégis a lélek mélységében megélt szeretet kialakítása: az egyén a felvett sorsot, problémát, vagy vállalást nagy-nagy tisztelettel „visszaadja” annak, akihez az tartozik, ezzel felszabadul és „megkezdheti” a saját életét.

Az egyéni foglalkozásnál a vezető és az egyén együtt idézik fel az energiamezőt és keresik meg a „sérült pontot”. Az egyéni alkalmon fontos kiemelni, hogy semmilyen módosított tudatállapot nem idéznek elő. Jelképekkel, papírkorongokkal, kisebb-nagyobb bábukkal, vagy erre alkalmas kisebb tárgyakkal megjelenítik az energiamező, azaz a család résztvevőit, és ezzel is ugyanúgy eljuthatnak a szeretettel teljes gyógyító mondatokig, mint a csoportos foglalkozáson. Hatását tekintve mind az egyéni, mind pedig a csoportos terápia ugyanolyan célravezető lehet. A csoportos terápia látványosságában és az érzések kollektív megélésében tud többet adni a résztvevőknek. Az egyéni terápia intimitásával, könnyebb elérhetőségével (nem kell a csoportra várni) és csak a kliensre figyeléssel. teljes titoktartásával kerül előnybe a csoportos alkalommal szemben. 

Mivel ezt a területet az ember tudattalanul éli meg, törvényszerűségeit is tudatlanul borítja fel. Az ilyen eseményekből lesznek a tragédiák, melyeknek hatása tovább aktivizálódik, ismétlődik az energiamezőben. Majdnem mindenki látott már családokat, akik generációk óta hordoznak valamilyen, kívülállóknak még szembetűnőbb problémát? Sokszor azt hihetnék, családi átokról van szó, pedig csak egy ilyen családi „emlékezet” miatt is előfordulhat az ismétlődés. 

A mezőben működő alaptörvények, például a kiegyenlítődés törvénye, olyan, mint a lelkiismeret: a csoport vagy a család tagja „szolidaritást vállal” a tragédiát elszenvedővel. Azonosul vele, tudatlan szeretetből segíteni akar neki azzal, hogy hasonlóan kezd élni. A segítség természetesen sikertelen, mert az egyén sem a saját életét éli. Ha az egyén saját akaratából úgy dönt, változtatni akar, akkor itt kaphat szerepet a családállítás! 

A leggyakoribb problémák közül néhány, amelyek miatt a páciensek jelentkeznek család- és rendszerállításra: 

– nem működnek a kapcsolatai (házastárs, gyermek, szülő, testvér, egyéb rokoni szálak sérültek) 
– nem tud, vagy nem mer szeretni 
– anyagi gondjai vannak, vagy elutasítja a pénzt, nem talál munkát, karrierje elakadt 
– házassága futott zátonyra 
– nem esik teherbe, vagy terhessége vetéléssel végződik, hiába küzdenek gyermekért 
– úgy érzi hogy valami nem, vagy nem kielégítően működik 
– viselkedészavarok, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt 
– tanulási, teljesítmény problémák felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt 
– egészségügyi problémák okainak feltárása és megszüntetése 
– munkahelyi problémák bármilyen szinten 
– és még számtalan más lehetőség…. 

A család- és rendszerállításon való részvétel feltételei: 
– a jelentkezőnek önállóan cselekvőképes személynek kell lennie 
– 18 év alattiakat a szülő engedélyével, kisgyermekeket szülői felügyelettel fogadunk 
– a résztvevőknek (gondviselőnek) egy írásbeli nyilatkozatot kell tenniük, hogy nem állnak pszichiátriai kezelés alatt, és hogy szabad akaratukból vállalják a családállításban való részvételt és kérik annak segítségét 
– aki pszichiátriai kezelés alatt áll, ne felejtse el magával hozni pszichiáterét, vagy az orvos írásos beleegyező nyilatkozatát a családállításon való részvételhez. 
– amennyiben pszichoterápiára jár, tájékoztassa pszichológusát is a családállításon való részvételi szándékáról. Az ügyfél felhatalmazása alapján a családállító pszichológussal való konzultációja mindenkor ingyenes. 

Kérésre természetesen minden érdeklődőnek e-mailban, levélben vagy telefonon egyénileg is adunk tájékoztatást a család- és rendszerállításról, annak költségeiről, illetve a tervezett rendszerállító időpontokról, helyszínekről, amikor részt vehetnek egy-egy csoport munkájában. További információkért hívja a + 36 70 233 3355 telefonszámot, vagy kérjen visszahívást sms-ben! 

A családfelállításról eddig magyar nyelven megjelent, általam ajánlott könyvek: 

Wilfred Nelles: A gyógyító valóság
Wilfred Nelles: Jóban-Rosszban

 Bert Hellinger:
– Felismerni, ami van (Gabriele ten Hövel riportkönyve Hellingerrel)
– Családdinamikai kötődések rákbetegeknél
– Gondolkodtató
– A forrás nem kérdi, merre visz az útja
– Maradandó boldogság

 Thomas Schäfer:

  • Hogyan válik a szenvedés ismét szeretetté

  • Gyerekek gyógyítása családállítással

  • Hogyan szolgálja a halál az életet? Búcsú és halál a családfelállításban

  • Hogyan válik a munka hivatássá? 

  • Ami a lelket megbetegíti, és ami meggyógyítja

  • Amikor a test jelez

  • A férfi, aki ezer évig akart élni 

Bertold Ulsamer: Gyökerek nélkül nem lehet repülni

Gunthard Weber: Kétféle boldogság

Johannes Neuhauser: Mitől működik a szerelem?

Peter Orban:
– A családfelállítás tankönyve (mára már elavult könyv!!!, de mégis itt a helye, hiszen a módszer is egy nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek alatt)
– Családból fakadó erő
– Szeretetből fakadó erő

Rákos Péter: Láthatatlan dimenziók

Féderer Ágnes: Sorsáthallások 

Alfred R. Austermann és Bettina Austermann: Dráma az anyaméhben

Angster Mária:  Ikertörténetek (Elvesztett ikrek a családállításban és a pszichoterápiában)

Marine Sélénée: Összekapcsolt sorsok
Nagy Ilona Babi: Lelkünk tükrei

 

Csoportos családállítás a gyakorlatban

A családfelállítást talán legjobban a családleképezés vagy a sorstérképezés szóval lehet leginkább leírni. A családfelállításban a családhoz, a bővebb klánhoz hozzátartoznak mindazok, akik egy családrendszerbe beleszülettek (ide értve minden fogant, meg nem született magzatot vagy halva született, korán meghaltat is), vagy párkapcsolat (ide értve a létesített szexuális kapcsolatot is) révén kerültek kapcsolatba a klán valamelyik tagjával, és a családban lévők életének elvételéhez vagy adásához hozzájáruló személyek.
A családfelállítást kérő kliens a csoport, és/vagy a családfelállító segítségével, képet kap a családrendszeréről, annak történetéről. A csoportos családfelállítás során képviselők jelenítik, azaz igazából képviselik az egyén családtagjait, ezáltal megmutatkoznak az őket összekötő energiaminőségek. Ezáltal a kliens rálátást kaphat, hogy milyen kiegyenlítetlenség az, ami őt visszatartja céljai elérésében. Ezzel a problémáinak gyökere megmutatható, megláttatható, tudatosodhat, ez pedig elindíthatja a változtatás lehetőségét.

Többen, sokszor egymás számára idegen emberek gyűlnek össze egy helységben. Rendszerint körben ülnek le, és rábízzák magukat egy gyakorlott családfelállító vezetésére, aki mint egyfajta koordinátor, összefoglalja, hogy mi is fog azon a napon történni, elmondja a csoportszabályokat, és a nap várható menetrendjét. A csoport összehangolása céljából bemutatkozással, vagy egy közös, a témára irányuló beszélgetéssel, vagy egy vezetett meditációval folytatja a munkát a koordinátor-családfelállító.

„Amikor úgy érzed, hogy te következel, ezt bátran jelezheted.” Általában, még ha idegen emberek is dolgoznak együtt, a légkör egy-egy ilyen napon családias. Odaülhetsz a koordinátor-csoportvezető mellé, (vagy akár a helyedről is, ha bátortalan vagy) és elmondod, mi a problémád, miért jöttél, de talán az  lehet a legideálisabb, ha azt mondod el, hogy MIT SZERETNÉL ELÉRNI Pl.: nem sikerült tartós párkapcsolatot létesítened, pedig már úgy érzed, készen vagy rá, karrieredben előre lépést szeretnél, javítani szeretnéd a kapcsolatodat a családtagjaiddal, még nem született gyereked, és orvosilag nem találtak kizáró tényezőt, de már családot alapítanál, stb. A vezető igyekszik majd pontosítani a problémát, kérdéseket tehet fel a a még pontosabb meghatározása érdekében, vagy a családodban korábban történt eseményekkel kapcsolatban kérdezhet téged, mint klienst.

Ezután a jelenlévők közül helyettesítőket választhatsz ki a családfelállító által meghatározott családtagok képviseletére. Pl.: az édesanyád, az édesapád, a társad, gyermeket és saját magad helyett. Te egyenként, az általad választott képviselőkhöz odamész a hátuk mögé, a vállukra teszed a kezed,  megnevezed őket  pl.: Te képviseled az édesanyámat. Majd elvezeted mindegyiküket a körön belül egy általad megfelelőnek ÉRZETT helyre. Ezután helyet foglalsz.

Ilyenkor egy ideig várakozással teli csönd következhet. A beállított képviselők rövid idő múlva lassan, belső késztetésük alapján megváltoztatják eredeti testhelyzetüket, vagy épp arrébb lépnek egy új helyre, amelyet kényelmesebbnek éreznek. A megmutatkozó testhelyzetek, testtartások és gesztusok szinte mesélnek képviselt személyek egymáshoz és esetleg egy jelen nem lévőhöz való viszonyáról. A kliens ezt az elején külső szemlélőként nézi, egyfajta rálátást kap a helyzetére. A vezető ekkor általában megkérdezi a képviselőket, hogy mit éreznek. A képviselők rendszerint ilyesmit mondanak: félek, szomorú vagyok, fáj a fejem, dühös vagyok a férfira, nem tudok ránézni arra a személyre, földbe gyökerezett a lábam, és még számtalan jel mutatkozhat.

A családfelállításod alakulásához mérten a csoportvezető kérheti, hogy még más személyeknek is válassz képviselőt; és lehet, hogy a bent álló képviselők elhelyezkedését vagy testhelyzetének megváltoztatását is kérheti, és néhány mondatot mondat ki velük. Mindeközben a kliens, tehát a saját felállítást kérő személy kívülről kíséri figyelemmel a történéseket.
A képviselőkben sokszor mély érzelmek törnek fel, kacaghatnak vagy akár sírhatnak is. Ugyanez megtörténhet veled, sőt a többi csoporttaggal is, akik a megjelenített képen kívül a helyükön ülnek. Ezt megérintődésnek hívják a családfelállításban.

Egy idő után lehetőséget kaphat a kliens arra, hogy beálljon a saját helyére. Ekkor helyet cserél azzal, aki eddig őt képviselte. Ebben a helyzetben a családfelállító lesz a kliens és a képviselők segítségedre, aki tapasztalatával segít, hogy az új helyzetben boldogulni tudjanak. A csoportvezető megkérhet egy-egy gesztus kifejezésére, mint például egy meghajlás, vagy néhány „oldó hatású mondatot” is segíthet kimondani.

Ezek a mondatok és mozdulatok nagyon hasonlíthatnak egy szertartáséra. A legfontosabb az, hogy az igazságok kerüljenek kimondásra, kinyilatkoztatásra. Majd legtöbbször megvárják, míg a végső „kép” kialakul, majd a családfelállító megállítja, vagy lezárja a családfelállítást. Általában közvetlenül a családfelállítás után lehetőség van mind a segítő képviselőknek, mind pedig a kliensnek kérdéseket feltenni, majd a témát berekesztik, és életbe lép a 21 napos csend, amely arra hivatott, hogy a felállítás során megjelenő energiákat egyfajta ballansz töltetként magunkban tartsa. Ezzel megkezdődik a belső, lelki munka.

Kis szünet után valaki más ül a vezető melletti székre, és lehet, hogy téged választ ki valamelyik családtagjának képviselőjeként. Te érezni fogod az általad képviselt személy érzéseit, akár sírsz is az ő helyében állva. Egy átlagos csoportos családfelállításra szentelt napon kb 8-10 különböző témával dolgozhatunk a csoport és a családfelállító teherbírásától függően. Egy-egy témára szánt idő teljesen változó lehet, amely igazából nem befolyásolja a kapott eredményt.

Mikor érdemes az egyéni formát választani?

Először is talán a leglényegesebb dolog, hogy szinte minden esetben van mód egyéni családfelállítás kérésére, amikor a családfelállító mentor és a felállítást kérő négyszemközt vannak. Az egyéni foglalkozáson a megjelenítendő családtagokat ilyenkor tárgyak segítségével jelenítik meg, vagy a családállítás konzultáció alapján történik. Leggyakrabban a tárgyak segítségét veszik igénybe, az egyéni családfelállításnál ritkábban alkalmazzák az imaginációban való teljes munkát.

Ilyenkor rendszerint megkérdezik a kliensek, hogy vajon melyik módszer lehet inkább célravezető? Tapasztalataink szerint nem a módszer csoportos vagy egyéni formája határozza meg a siker mértékét. Az egyéni felállítást kérőknél is épp úgy „hat, dolgozik a családi energiarendszer”, és egyéni formában is nagy felismeréseket kaphat a kliens. Aki úgy érzi, hogy egyéni foglalkozások keretein belül már nem tud kielégítő ütemben haladni, annak javasoljuk, hogy jöjjön egy csoportos családfelállításra, ha már elég erőt érez hozzá. Még senki sem bánta meg a klienseink közül, aki egyéni munka után csoportban is vállalta a folytatást.

Elvitathatatlan tény, hogy ha több ember van együtt, az energia is sokszorozódhat, amivel dolgozni tudnak, mégis van, amikor a kliens mégis inkább az egyéni konzultáció által nyújtott intimitás biztonságát választja.
Az egyéni családfelállítások sokszor gyorsabb üteműek, intenzitásuk, megjelenítő erejük egészen más, mint a csoportosé, hatásfokuk pedig egyáltalán nem marad alul. Nyilván egyéni családfelállításhoz egyszerűbb időpontot egyeztetni, mint egy csoportos alkalomhoz, hiszen itt csak két ember időbeosztását szükséges összehangolni.

Akkor érdemes az egyéni formát választani, ha a felállítást kérő nem tud, vagy nem érez elég bátorságot a csoportos foglalkozáson részt venni. Ennek több oka lehet. Ilyen például, ha családfelállítást kérő, pl. a betegsége miatt nem tudja az egész napot a csoporttal végigcsinálni, problémáját annyira szégyelli, hogy nem meri mások előtt elmondani vagy más súlyos helyzet zárja ki a csoportos munkát. Becsülendő az kliens, aki legalább az egyéni munkát vállalja: hajlandó tenni saját magáért, hogy felismerje –Bert Hellinger szavaival élve- AMI VAN, és keresi a megoldást a továbblépéshez, tesz magáért.

Minden esetben, így az egyéni családfelállítás előtt is nyilatkoznia kell a kliensnek, hogy nem áll pszichiátriai kezelés és/vagy bármilyen tudatmódosító szer befolyása alatt. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy ami a családfelállítás alatt történik, azt 21 napig „ne beszélje ki magából”, mert ha beszél róla ez idő alatt, akkor a megdolgozott energia elvész, elszáll, ahogy a szavak, amellyel beszélt róla.

Az egyéni foglalkozás elején a családfelállító segítségével a kliens egy sematikus családfát rajzolnak fel, átbeszélik azokat a jelentősebb dolgokat, amit a családállítást kérő személy tud a tágabb családjáról is. Különösen fontosak például a kliens születésének körülményei, szülei élete, van-e elvetett, vagy halva született, kitagadott a családban, történt-e öngyilkosság vagy gyilkosság. Háborús események, vagyonvesztés, kitelepítés, van-e esetleg nemesi származás vagy fogyatékkal élő a családban. Fontos lehet, hogy a felmenők közül ki milyen betegségben hunyt el, ehhez hasonló kérdések kerülhetnek terítékre. Egy gyakorlott családfelállítónak már nagyon sokat segít az ügyfél a kérdésekre adott válaszait kísérő reakciója, testbeszéde.

Ezután tesztet készítünk, hogy az egyéni konzultáció során a kliens milyen módon van készen leginkább a közös munkára. (Ezt a nálunk végzett családfelállításra tudjuk csak garantálni, máshol végzett egyéni munkára természetesen nem tudunk garanciát vállalni, hiszen mindenkinek különböznek valamelyest a technikái.)

Ha a kliens igényli, egy rövidebb ráhangoló vezetett meditáció következik, majd a választott tárggyal, ami lehet papír, bábu, kövek, korongok, vagy bármi, ami erre a célra használható, elkezdődik a családfelállítás, vagy más nevén a családleképezés, sorstérképezés. A munka során senki nem kerül módosult tudatállapotba, folyamatosan jelen van a családfelállítóval együtt, és amolyan beszélgetős formában kommunikálnak. A családfelállítás akár egyéni, vagy csoportos formájánál érezhet a kliens testi és lelki érzéseket is. Ilyenek például a sírás, öröm, szorongás, félelem, vagy zsibbadás, földbe gyökerezett láb, összeszorult gyomor, gombóc a torokban, fájdalom bármely testrészben, átmeneti hányinger – tehát zsigeri reakciók – amelyek a családfelállítás után nyom nélkül tűnnek el. Közben a családfelállító oldó mondatokkal segíti a klienst, amelyet a kliens kimondva változást érzékelhet az előbb leírt érzésekben, és arra is kérheti a klienst, hogy tiszteletének kifejezése képpen hajoljon meg egy-egy esemény vagy Ős előtt. Ezek után rendszerint megkönnyebbülés követi a nehéz váll érzetet, a merev lábak megmozdíthatóvá válnak, a gyomorszorítás elenged, és közben megannyi dolog kerül tudatos szintre, felismerések követik egymást.

Az egyéni családfelállításnál nálunk legalább 60, első alkalomnál átlagosan 120 percet vesz igénybe, mely alatt a családfelállító teljes figyelmét az ügyfélre szenteli. A családfelállító teljes titoktartási kötelezettséggel tartozik ügyfele iránt. Minden esetben figyelembe veendő a családállítást kérő mentális teherbírása, és a megfelelő ponton a családfelállító a munkát megállítja, vagy lezárja. Ez legtöbbször valamilyen nyugvó, amolyan békeponton történik, ám vannak családfelállítások, amiket valamilyen feszültségi ponton zárunk le, hogy ez a lendület vigye tovább a klienst a saját életében tetteiben. Ezt a lezárási pontot belátási pontnak nevezi a legtöbb szakirodalom.

A családfelállítást az Ősökre, az ott látottakra való tiszteletadással zárul, mikor is megköszönjük a résztvevő hozzánk fűzött bizalmát, akár szintén egy meghajlással.

Ezek után az ügyfél hazatérhet, rendszerint aznapra pihenést, relaxációt javaslunk a megélt munka függvényében. Fontos, hogy a megszerzett élményeket még ameddig csak lehet, a kliens a szívében melengesse. A legalább 21 nap eltelte után már mindenki maga dönti el, hogy megosztja-e az élményeit, tapasztalatait bárkivel.

A családfelállítást követő 21 nap türelmi idő alatt a családállító legalább telefonon előre megadott időben a kliens rendelkezésére áll, ha a kliensnek támogatásra van szüksége, vagy egyéb kérdése, problémája merülne fel.

Online családállítás? Létezik ilyen is?

Szinte minden esetben van mód ONLINE családfelállítás kérésére. Itt is létezik az egyéni és a csoportos forma. Az online családállítás leginkább a pandémia idején lett népszerű, mert az emberek akkor sem akartak lemondani a fejlődésükről, és ez bizony sok informatikusnak és kreatív embernek feladta a leckét, és hála nekik, és a teremtő intuíciónak, igen hatékony munkájuknak köszönhetően ma már zavartalanul élvezhetjük az online családállítások áldásos hatásait is. 
Az ONLINE családállítás alatt azt értjük, hogy a résztvevő vagy résztvevők valamint a családfelállító nem egy fizikai térben van, de egy online felületen minimum kommunikáció, csoportos családállításoknál az interneten keresztül egy virtuális online felületen „találkoznak”, vagyis láthatóvá válik valamilyen felületen az összeköttetés, és a modellezést egy közös virtuális térben végzik el. Ilyenkor a résztvevők a virtuális felületen, vagyis a virtuális térben  csoportos családállításoknál egyszerre, egyi időben vannak jelen, lehetőleg aktív kamerás és mikrofonos elérhetőségeken keresztül kommunikálnak egymással verbálisan és nonverbálisan is. Tehát egy online felületen látják hallják egymást. Természetesen szükséges az online családállításokhoz egy olyan asztali vagy személyi számítógép vagy laptop, amelyen jól működik a stabil internet kapcsolat, a kamera, és a mikrofon is egy időben. Az online családfelállítások során különösen fontos, hogy a térben, ahol a családfelállítást kérő dolgozik, ne legyen zavaró tényező. Ahogy a személyes, úgy az online családfelállításohoz is zárt, csendes tér javasolt (csendes helység), ahol a résztvevők figyelmét semmi nem vonja el a munka során. 

 Az online, tehát a virtuális csoportokat is képzett család- és szervezetfelállítónak kell vezetnie, aki az online felület rendelkezésre állásáról valamint zavatalan működéséről is gondoskodik. Az általunk vezetett online családfelállításohoz nem kell semmilyen programot letölteni. A munka egy online felületen zajlik. Hasonlóan más online felületekhez, ide is csak meghatározott jelszóval lehet belépni, így elkerülhető az illetéktelenek részvétele a családfelállítások során. Az online családfelállítás is előzetes regisztrációhoz van kötve. 

Ugyanezen feltételek vonatkozak az egyéni online családfelállításra is, de itt egyértelmű, hogy a családfelállítás nem több ember részvételével, hanem csak a családfelállító és az azt kérő ügyféllel, négyszemközt zajlik. Az egyéni foglalkozáson a megjelenítendő családtagokat ilyenkor virtuálisan mozgatható bábuk, korongok segítségével jelenítik meg, ezt szóbeli konzultáció egészíti ki. Egyéni online családfelállítás során elegendő az online felülethez való hozzáférés biztosítása, nem feltétlenül szükséges kamera és mikrofon, az ügyféllel a telefonos kapcsolattartás is elegendő lehet a képi megjelenítés mellett.

Ilyenkor rendszerint megkérdezik a kliensek, hogy vajon melyik módszer lehet inkább célravezető? Tapasztalataink szerint nem a módszer csoportos vagy egyéni onine vagy személyes formája határozza meg a siker mértékét. Az online vagy épp személyes családfelállítást kérőknél is épp úgy „hat, dolgozik a családi energiarendszer”, személyes vagy online családállítás formájában is nagy felismeréseket kaphat a kliens. Aki úgy érzi, hogy egyik vagy másik forma, online vagy személyesi foglalkozások keretein belül már nem tud kielégítő ütemben haladni, annak javasoljuk, hogy vegyen részt a többi lehetőség valamelyikén, hogy megtalálhassa a személyiségéhez leginkább passzoló felületet. Ha már elég erőt érez hozzá, hogy egyéni után csoportban, személyes után online is kipróbálja a módszert, szeretettel várom!  Még senki sem bánta meg a klienseink közül, aki egyéni munka után csoportban is vállalta a folytatást.

Online térben is ugyanúgy érvényes, hogy ha több ember van együtt egy online térben egy időben, az energia is sokszorozódhat, amivel dolgozni tudnak, mégis van, amikor a kliens mégis inkább az egyéni konzultáció által nyújtott intimitás biztonságát választja.
Az onlinr egyéni családfelállítások sokszor gyorsabb üteműek, intenzitásuk, megjelenítő erejük egészen más, mint a csoportosé, hatásfokuk pedig egyáltalán nem marad alul. Nyilván egyéni családfelállításhoz egyszerűbb időpontot egyeztetni, mint egy csoportos alkalomhoz, hiszen itt csak két ember időbeosztását szükséges összehangolni.

Akkor érdemes az egyéni formát választani, ha a felállítást kérő nem akar, nem tud, vagy nem érez elég bátorságot a csoportos foglalkozáson részt venni. Ennek több oka lehet. Ilyen például, ha családfelállítást kérő, pl. a betegsége miatt nem tudja az egész napot a csoporttal végigcsinálni, problémáját annyira szégyelli, hogy nem meri mások előtt elmondani vagy más súlyos helyzet zárja ki a csoportos munkát. Becsülendő az kliens, aki legalább az egyéni munkát vállalja: hajlandó tenni saját magáért, hogy felismerje –Bert Hellinger szavaival élve- AMI VAN, és keresi a megoldást a továbblépéshez, tesz magáért.

Minden esetben, így az Online családfelállítás előtt is nyilatkoznia kell a kliensnek, hogy nem áll pszichiátriai kezelés és/vagy bármilyen tudatmódosító szer befolyása alatt. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy ami a családfelállítás alatt történik, azt 21 napig „ne beszélje ki magából”, mert ha beszél róla ez idő alatt, akkor a megdolgozott energia elvész, elszáll, ahogy a szavak, amellyel beszélt róla.

Ahogy a személyes, úgy az online egyéni foglalkozás elején is a családfelállító segítségével a kliens egy sematikus családfát rajzol fel, átbeszélik azokat a jelentősebb dolgokat, amit a családállítást kérő személy tud a tágabb családjáról is. Különösen fontosak például a kliens születésének körülményei, szülei élete, van-e elvetett, vagy halva született, kitagadott a családban, történt-e öngyilkosság vagy gyilkosság. Háborús események, vagyonvesztés, kitelepítés, van-e esetleg nemesi származás vagy fogyatékkal élő a családban. Fontos lehet, hogy a felmenők közül ki milyen betegségben hunyt el, ehhez hasonló kérdések kerülhetnek terítékre. Egy gyakorlott családfelállítónak már nagyon sokat segít az ügyfél a kérdésekre adott válaszait kísérő reakciója, testbeszéde.

Ezután a virtuális felületen rendelkezésre álló tárggyal, ami lehet bábu, korongok, vagy bármi, ami erre a célra használható, elkezdődik a családfelállítás, vagy más nevén a családleképezés, sorstérképezés. A munka során senki nem kerül módosult tudatállapotba, folyamatosan jelen van a családfelállítóval együtt, és amolyan beszélgetős formában kommunikálnak. A családfelállítás akár online egyéni, vagy online csoportos formájánál érezhet a kliens testi és lelki érzéseket is. Ilyenek például a sírás, öröm, szorongás, félelem, vagy zsibbadás, földbe gyökerezett láb, összeszorult gyomor, gombóc a torokban, fájdalom bármely testrészben, átmeneti hányinger, vagy épp váratlan öröm és felszabadultság, megkönnyebbülés érzet – tehát zsigeri reakciók – amelyek a családfelállítás után nyom nélkül tűnnek el. Közben a családfelállító oldó mondatokkal segíti a klienst, amelyet a kliens kimondva változást érzékelhet az előbb leírt érzésekben, és arra is kérheti a klienst, hogy tiszteletének kifejezése képpen hajoljon meg egy-egy esemény vagy Ős előtt. Ezek után rendszerint megkönnyebbülés követi a nehéz váll érzetet, a merev lábak megmozdíthatóvá válnak, a gyomorszorítás elenged, és közben megannyi dolog kerül tudatos szintre, felismerések követik egymást.

Az online egyéni családfelállításnál nálunk legalább 60, első alkalomnál átlagosan 120 percet vesz igénybe, mely alatt a családfelállító teljes figyelmét az ügyfélre szenteli. A csoportos online családállítások során az előre megadott időszakban tart az online munka, valamint két-három téma, de maximum 2 óránként egészségügyi szünet következik még az Online munkában is. 


Ahogy személyesen, úgy az online családfelállítások során is a  családfelállító teljes titoktartási kötelezettséggel tartozik ügyfele iránt. Minden esetben figyelembe veendő a családállítást kérő mentális teherbírása, és a megfelelő ponton a családfelállító a munkát megállítja, vagy lezárja. Ez legtöbbször valamilyen nyugvó, amolyan békeponton történik, ám vannak családfelállítások, amiket valamilyen feszültségi ponton zárunk le, hogy ez a lendület vigye tovább a klienst a saját életében tetteiben. Ezt a lezárási pontot belátási pontnak nevezi a legtöbb szakirodalom.

A családfelállítást az Ősökre, az ott látottakra való tiszteletadással zárul, mikor is megköszönjük a résztvevő hozzánk fűzött bizalmát, akár szintén egy meghajlással.

Csoportos és egyéni online családállítások végén az online felületet lezárjuk, az ott lezajlottak soha és semmilyen formában nem kerülnek nyilvánosságra, és nem „vetítehtők le újra”. Az online családállítások után is rendszerint aznapra pihenést, relaxációt javaslunk a megélt munka után, mert szinte ugyanúgy elfáradunk, mintha személyesen vettünk volna részt az online családállításon. Fontos hogy a megszerzett élményeket még ameddig csak lehet, a kliens a szívében melengesse. A legalább 21 nap csendmoratórium eltelte után már mindenki maga dönti el, hogy megosztja-e az élményeit, tapasztalatait bárkivel.

A családfelállítást követő 21 nap türelmi idő alatt a családállító legalább telefonon előre megadott időben a kliens rendelkezésére áll, ha a kliensnek támogatásra van szüksége, vagy egyéb kérdése, problémája merülne fel.
Ha Önnek a jelentkezés előtt bármilyen kérdése merülne fel, kérem, hogy hívja a +36 70 233 3355 telefonszámot, vagy kérjen sms-ben visszahívást, hogy minden kérdésére részletes választ tudjak adni. 
A szervezésünkben mód van az online családfelállítások díjmentes kipróbálására, amelyre itt is tud jelentkezni: 

A családfelállítás története

A család- és rendszerfelállítás mai módszerének kialakulásáról

Családfelállítással azóta foglalkozik az emberiség, amióta létezik. Az ősök tisztelete és elismerése különböző formákban létezett, és létezik a mai napig is olyan társadalmakban, ahol még fellelhetőek az ősi kulturális szokások, és persze ott is fellelhetők az ősök tiszteletének nyomai, ahol már lazultak a népszokások…
A családállítás alaptételeire még a Bibliában is találunk utalást a negyedik parancsolatban: „Atyádat és anyádat tiszteld!”

Emberi kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz. Az életünket és felnövekedésünket – úgy, ahogy – nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan. A családállításban sokat emlegetett tisztelet szó a dolgok tényszerű tudomásul vételére utal, minden ítélkezéstől mentesen. „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!”

A magyar nyelvet élve és használva, népi bölcsességünk közmondásai is utalnak a családfelállítás jelentőségére:

„Nem esik messze az alma a fájától.” „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.”

A módszer a múlt század közepe tájékától kezdett el kikristályosodni korunk Európájában.
A családfelállítás többféle irányzatból és több neves terapeuta egy évszázados munkája által sűrűsödött össze egy meghatározott módszerré, nem nélkülözve persze az ősi hagyományokat. Virginia Satir az egyik legjelentősebb előfutára, hacsak nem a magalapozója a családfelállítás jelenlegi módszerének. Virginia Satir (1916-1988) amerikai családterapeuta 1951-ben foglalkozott először egy egész családdal egységként, úgy, hogy a család összes tagja jelen volt a terápián.

Vigia Satir terápiás munkája során a családnak visszamenőleg 3 generációját vizsgálta meg. Munkájának egyik célja, hogy visszaépítse a kliens önbecsülését, és megmutassa, hogyan lehet az ifjúkori traumának megélt eseményeket úgy megítélni a kliens szemszögéből, hogy az a későbbiekben erőforrássá alakuljon a múltban való leragadás helyett páciense számára. Ezzel az ítélkezésre fordított energia teremtő erőforrássá alakulhat át.
A módszer jelenlegi, azóta is dinamikusan fejlődő formájában Hellinger féle családfelállítás néven vált világszerte ismertté az 1995-től.

A módszer „európai névadója”, Bert Hellinger (1925- jelenleg is) 1952-ben már pappá szentelve érkezett a Dél-afrikai Unióba. 16 éven keresztül dolgozott a zuluk között, mint misszionárius, plébános és egy bennszülött iskola igazgatója és tanítója. Itt figyelte meg, hogy a természeti népek számára mennyire fontos és jelentőségteljes az ősök szeretete és tisztelete. Hellinger 1964-ben találkozott a csoport-dinamikus önismeret fejlesztéssel, majd pszichoanalitikus képzésen vett részt, majd újabb és újabb módszereket tanult, amelyeket beépített terápiás munkájába. (Csoportdinamika, ősüvöltés-terápia, tranzakció analízis (TA), hipnoterápia), majd 1971-ben kilépett a szerzetesrendből.

A Bert Hellinger a mostanra már kiforrt családfelállítás módszerével való munkát az 1980-as évek elejétől kezdte el. Kialakította a családfelállítás módszerének új, „hellingeri” formáját, amely után manapság már világszerte nagy érdeklődés mutatkozik az élet minden területén. A pszichoterápiában, a pszichoszomatikus gyógyászatban, az életvezetési, nevelési és szervezeti tanácsadásban, illetve a legtágabb értelemben vett lélekgondozásban is igénybe veszik a módszert.

Hellinger írta le elsőként a tapasztalatait arról, hogy a család, mint egy nagy közösség, állandó egyensúlyra törekszik. Hellinger azt tapasztalta, hogy „hetedíziglen” visszahatnak az ősök a jelenünkre.

Hellinger figyelte meg az újkori Európában először, majd leírta, hogy milyen törvényszerűségek szerint működik ez a családi lélek.

A családban uralkodó törvényszerűségek:

Odatartozás törvénye: mindenki hozzátartozik ehhez a családi energiarendszerhez, aki a családba beleszületett, ide értve minden fogant életet. Egy-egy családi energiarendszerhez, vagy erőtérhez tartoznak a családtagok szerelmei, párkapcsolatai is, beleértve azok minden fogant, közöttük a meg nem született gyermekeket is.
Kiegyenlítődés törvénye, vagy más néven az adok-kapok egyensúlya: a család közös lelkiismerete úgy viselkedik, hogy ha valakivel a család érzése szerint súlyos jogtalanság történik, azt valamely utód megpróbálja helyrehozni. Úgy fog viselkedni, érezni, mint az a személy, akivel a „jogtalanság” történt. Így alakulhat ki, hogy valaki nem érti, miért nem tudja a saját életét élni, miért idegen számára a saját élete. Ezt a jelenséget később sorsösszefonódásnak nevezték el.

A következő nagyon fontos törvény a harmadik, a hely törvénye: előbb van az, aki az életet adja, és utána következik az, aki kapja. Aki az életet adja az a NAGY, aki kapja, az a KICSI. A testvérek közül az van előbb, aki időben először érkezik az életbe. A sorrend, hogy kinek hol a helye, nem felcserélhető. Ha valaki valamilyen oknál fogva a „saját helyét elhagyva belép egy másik családtag helyére”, az egyensúlytalanságot hoz létre.

A legerőteljesebben szüleink és nagyszüleink szintje hat ránk. A családi közösség olyan, mint egy közös erőtér, energiatenger: a család minden tagja, a család összes őse, tehát a klán minden tagja kapcsolatban áll egymással. Mintha a családi közösségnek lenne egy mindannyiukat átölelő lelki-lelkiimereti közössége.

Erre a közvetlenül nem mérhető közös kapocsra, összetartó erőre a modern tudományban Rupert Sheldrake adott magyarázatot. Sheldrake elmélete szerint ez egy energiamező, melynek köszönhetően az egyedek, ill. az egyének a távolból is „tudnak egymásról”. Hogy ez az egymásról való tudás létezik, arról sokunknak van saját tapasztalata.

Sheldrake mindezt számos, a nyugati tudomány kritériumainak is megfelelő kísérlettel bizonyította (ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót). 2003-ban a Wieslochban tartott Első Nemzetközi Családállítás és Rendszerállítás Konferencián Hellinger és Sheldrake egyetértettek abban, hogy ugyanazzal a jelenséggel dolgoznak.

Példák a családrendszerekben elkövetett „törvénysértésekről”

A legtöbb esetben a családból kitagadják azokat, akik a családi lelkiismereti normák ellen vét, rosszat tesz, pl.: a gyilkosok, házasságtörők, szülői áldás nélkül házasodó gyermekek, bűnözők.

A család megpróbál nem tudomást venni azokról a családtagokról, akihez (nagy) fájdalom fűződik. Egy korán meghalt vagy netán halva született, elvetélt gyerek, korán elhalt házastárs, vagy egy öngyilkosságot elkövetett családtag.

Milyen típusú problémákra lehet hatásos a módszer?

– nem működnek a kapcsolatai (házastárs, gyermek, szülő, testvér, egyéb rokoni szálak sérültek), ide érve mindenféle párkapcsolati problémát
– nem tudja kimutatni az érzéseit
– nem tudja elsajátítani a férfi vagy női szerepet, sexuális problémák, ide értve az identitászavart is
– elutasítja vagy elkerüli a pénzt, nem talál munkát, vállalkozása nem hozza meg a várt sikert
– (többedik) házassága futott zátonyra
– terhessége(i) vetéléssel végződik, hiába küzdenek évek óta gyermekért
– úgy érzi, hogy a párkapcsolata nem kielégítően működik
– túlsúlyától nem tud megszabadulni
– munkahelyi konfliktusok
– nem tud elszakadni a szüleitől, vagy nem tudja lezárni a régi kapcsolatát vagy esetlegesen egy elengedési problémákkal küzd
– allergia, rövidlátás, vagy bármilyen betegség, beleértve a daganatokat is
– viselkedési- vagy tanulási zavarok, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt
– problémák a karrierben, munkában
– önbizalomhiány
– és még számtalan más lehetőség…

Mentorálás képzősöknek

CSALÁDÁLLÍTÁS MENTORÁLÁS, és
GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA a CSALÁDÁLLÍTÁS KÉPZÉSBEN LÉVŐKNEK

A mentorálás célja,  hogy a magyarországi családállítás képzésben bárhol részt vevőknek minden igényt kielégítő gyakorló teret és helyet biztosítsunk Budapesten, hogy a képzésük mellett minél nagyobb jártasságot szerezzenek a családállítások vezetésének gyakorlatában, a családállítást mozgató folyamatok összefüggéseinek felismerésében.

Kiemelten hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyakorlati tapasztalatok megszerzésének első lépéseiben és begyakorlásában támogassuk a képzésben részt vevő és frissen végzett hallgatókat. Fontos, hogy magabiztosságot szerezzenek a csoportvezetésében, és szükség esetén együttműködő háttér is rendelkezésre álljon a hallgatóknak és a klienseknek egyaránt.

A mentorálás során nagyon fontos a számunkra, hogy a családállítások alatt annak tartalma, folyamata egyszerűen összefoglalva, laikusok és kezdő családállítók számára is érthető, követhető, befogadható legyen. Ennek érdekében számos demonstrációs gyakorlatot is igyekszünk megmutatni.

Családállító mentor: Kiss Katalin család- és szervezetállító

Helyszín az aktuális csoportok, illetve, mint székhely:
AvVENTURIN Stúdió
1077 Budapest, Jósika utca 29.

 

 

A részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni lehet az alábbi e-mail címen:
avventurinstudio@gmail.com
vagy a 06 30 209 4878 telefonszámon
Kiss Katalin család- és szervezetállítónál

Árak:
Képzős résztvevőnek: 10.000 Ft
Családállítás a mentorált által hozott klienssel, a kliensnek: 10.000 Ft

Időpontok szabadon válaszhatóak.  Természetesen segítő, élmény- és tapasztalatgyűjtő napokra az aktuális csoportos időpontokban is lehet jönni. A képzésben részt vevőknek érdemes klienst hozni, akinek a bizalmát élvezik, és a hozott kliens témájával dolgoznatnak, amelynek nincs többletdíja. 

Áfás számlaigényüket, valamint saját élmény igazolás kéréseket kérem a regisztrációnál jelezni szíveskedjenek.

Kérem, hogy ha teheti, küldje tovább az információt a családállítás képzésben bárhol részt vevők részére.

Családállítás pszichológussal

Kedves leendő és jelenlegi ügyfelünk!

Ha Ön ezt az oldalt olvassa, a pszichológusa minden bizonnyal javasolta Önnek, hogy vegyen részt egy egyéni vagy csoportos családfelállításon.

Ahhoz, hogy a családfelállításra fel tudjon készülni, néhány fontos információval látjuk el ezen az oldalon keresztül, hogy Ön is megfelelően fel tudjon készülni.

Az első lépés, hogy rászánja magát hogy családállításon vegyen részt, és ezt a pszihcológusával is egyeztetve keressenek egy időpontot a megfelelő alkalomhoz. Ezen az alkalmon egyéni családállítás során várhatóan hárman lesznek jelen. Természetesen Ön, az önt kísérő pszichológus, és a családállító. Ha a pszichológusa nem tud jelen lenni, valószínűleg hangfelvételt fog kérni az Ön családállításáról, hogy Ő is teljességgel fel tudjon készülni az Ön családállítást követő terápiás alkalmára, illetve hogy a családállítást követő pszichoterápiás alkalmakon pontosan vissza tudjanak tekinteni a családállításon feltártakra. Ha a pszichológusa is jelen van az Ön családállításán, átalában jegyzeteket fog készíteni, amelyet kiegészíthet a családállítási sorsmodell ábrájának fotóival. Ez a későbbiekben nagy segítség lesz Önnek abban, ha fel szeretné idézni a tapasztaltakat.

Amire számíthat első alkalommal:

– Az első családállítás általában kb 1,5 – 2 órát vesz igénybe.
– A családállító jó alaposan kikérdezi majd egy adott tematika szerint, és ritkán engedi majd a témát elkalandozni a beszélgetések alatt.
– A családállítónak nem kell az élettörténetét részletesen elmesélni, hanem konkrét dolgokat kérdez majd, amire érdemes tényszerűen és röviden válaszolni, tehát itt alapjában véve a megtapasztalások, és a dolgok összefüggéseinek felismerése lesz fontos a kibeszélés helyett.
– A családállító segítségével az Ön sorsára ható összefüggéseket fogják modellezni, amelyet papírkorongok, vagy bábuk, apró tárgyak segítségével jelenítenek meg. A családállító segíteni fog Önnek abban, hogy a látottakat és tapasztaltakat elmagyarázza.

– Megérintheti amit tapasztal, érzelmi megnyilvánulásai lehetnek – együtt sírunk, együtt nevetünk, és akár eddig meg nem tapasztalt érzéseket is felfedezhet, megélhet a közös munka során.
– A családállítás lényeges pontja, hogy a plasztik korongok, papírlapok, bábuk vagy apró tárgyak által a családállító segítségével Ön által megjelenített sorstérképe, (más néven a térnyelv) leolvasása során látott összefüggésekről a családállító oldómondatokat fogalmaz meg, amit Önnek, mint kliensnek, meg kell ismételnie. Az ezekre a kimondott igazságora Ön által adott érzelmi vagy testi (zsigeri) reakciók segítenek eligazodni a saját életének összefüggéseiben. Az érzelmi vagy testi reakciókat (pl összeszorul a gyomra, vagy meghatódik egy pár percre, stb.) a családállító segítségével fogja értékelni. Ezek a testi reakciók egy szakszerű családállítás után elmúlnak.
– Mindenről joga van kérdezni és természetesen választ is kapni a családfelállításával kapcsolatosan.
– Nem egyetlen alkalom fogja megváltani a világot.
– A családállítások során azt tapasztaljuk, hogy átlagosan 1-3 alkalom alatt érik el ügyfeleink azt  a stabilitást, hogy nem esnek vissza egy-egy adott problémába.
– Teljes titoktartást kap mind a terapeutája, mind pedig a családállítója részéről.
– A családállítás során bármit is érzünk – látunk – hallunk, tehát tapasztalunk, az teljesen ítéletmentes marad. Itt nem az a lényeg hogy ki jó vagy rossz, hogy ki hogy viselkedett, hanem az, hogy mi az összefüggés a történetek és sorsok között, tehát az, hogy felismerjük ami van. Ehhez ítélkezésre nincs szükség.
– Maximálisan tényekre igyekszünk támaszkodni.
– Minden alkalommal az ügyfél, tehát az Ön teherbíró képességéhez alkalmazkodva haladunk a családállítások során.
– A családállításban tapasztaltakra nem kell hosszú távon emlékezni. A fontos az, hogy a feltárt dolgok alapján fel tudjuk számolni az életünk aktuális elakadását. Ebben a családállító és a pszichológusa is elhivatott lesz.
–  Nem lehet elrontani azt, amit Ön a családállítás alatt produkál. Nem kell megfelelni senkinek és semminek, ez egy olyan helyzet, ahol Önmaga lehet.
– Egy kávéra, teára vagy ásványvízre a vendégünk, igyekszünk nyugodt és kényelmes körülményeket teremteni Önnek az alkalmanként együtt töltött másfél-két órányi időre.
– Az AvVenturin Stúdió budapesti irodájában várjuk majd Önt a megbeszélt időpontban, amely a 1077 Budapest, VII. ker. Jósika u. 29. házban található az utcafronti szuterénben, amelynek bejárata az utcáról, a kaputól jobbra található. Az ajtón az AvVENTURIN Stúdió feliratnál bátran kopogjon, várni fogjuk.

Amivel Önnek érdemes készülnie:

– Amennyire lehet, érkezzen pihenten és időben. Ha késne, kérjük legalább sms-ben jelezze felénk.
– Érdemes, de nem kötelező és nem feltétel! előre jegyzetet készíteni vagy információt gyűjteni a családfánkról, a családtagjaink élettörténetéről, kiknek volt a családunkban nehéz sorsa. Ha ezek az információk nem állnak a rendelkezésünkre, a családfelálláítás során nagyon sok információt meg fogunk kapni a sorstérképezés módszere során. Nyilván ha van információnk, akkor egy kicsit könnyebb a dolgunk, de ez nem befolyásolja az eredményességünket.
– Kerülje a bírálatot. A családállításnál a felismerések, és az összefüggések felismerése, tudatosítása az, ami hat. A morális ítélkezés itt nem feladatunk.
– Hagyja el az elvárásokat. A legcélszerűbb, ha azt a célt hozza el, amelyet el szeretne érni a családállításban való részvételével. Maga a módszer megoldásorientált.
– Legyen nyitott arra, amit lát és tapasztal. Tehát a legjobb, még ha javaslatra is, de a saját elhatározása alapján jön el, nem pedig valaki kedvéért kérje saját családállítást.

Kérjük, hogy feltétlenül vegye figyelembe, hogy sem a pszichológus, sem a családfelállító nem Isten, így mi Önt csak segíteni, támogatni tudjuk, Önnek pedig nyitottnak kell lennie ahhoz, hogy a közös munkánk gyümölcsöző legyen.

A mi támogatásunk maximálisan az Öné! Az Ön sikere a mi sikerünk is!

A családállítást követően a legnagyobb dolog számunkra az lesz, ha akár évek múlva is visszajelzést kapunk Öntől a munkánkról!

Egy biztos, nem érdemes görcsölni egyetlen családállítási alkalom miatt sem. Nem fog olyan dolog kiderülni, ami eddig ne lett volna, maximum az eddig tudott, tapasztalt vagy megélt dolgokat fogják a családállítás során rendszerbe, rendbe, mondhatni családrendbe foglalni a pszichológusa és a családfeállítója segítségével. Nyilván lesznek olyan dolgok, amelyekre rácsodálkozunk, mert még „nem állt össze a kép”, de a családállításnak az a funkciója, hogy összeálljon az a bizonyos mit miért képünk, tudatosodjanak a látottak, befogadhatóvá váljanak az ügyfelünk számára. Ha ez megtörténik, „az a bizonyos probléma” amiért a családállítást kértük, már nem fog aggasztani, gátolni, vagy bántani minket a továbbiakban.

Ha a családállításban, tehát a családrendszerben uralkoldó törvényszerűségekre is részletesen kíváncsi, az alábbi videóban tudja meghallgatni a csoportos családállítások elején is elhangzó információkat.

Kedves érdeklődő, leendő és jelenlegi ügyfelünk!

Feltétlenül jelezni szeretnénk, hogy felelősséget kizárólag a saját munkánkért tudunk vállalni, így csak azzal kapcsolatosan tudunk garanciát vállalni főleg szakszerűség tekintetében. Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe. Nagy gondossággal és az elérhető magas szakmai elvárások mentén, következetesen dolgozunk. A nálunk tapasztalt szakmai maximalizmust és együttműködést másutt garantálni nem tudjuk!

 

Kiss Katalin                                                            Váradi Erzsébet
Család- és szervezetállító                                    Pszichológus, családterapeuta

Amennyiben kérdése, véleménye van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, küldje el üzenetét az alábbi űrlapon keresztül: