Oldal kiválasztása

Család – és rendszerállítás, Hellinger terápia

Cégeknek

Szervezetfelállítás

Cég- és szervezetfejlesztés fénysebességgel!

Manapság a gazdasági életben pillanatról pillanatra hatalmas változások zajlanak, amelyek a cégek és a gazdaság részeként működő különféle szervezetek működésére, mint környezet, hatalmas befolyással van. Ahogy mondani szokták: aki lemarad az kimarad,  az új kihívásokhoz a gazdasági társaságoknak gyorsan és hatásosan kell alkalmazkodniuk. Nincs idő felesleges körökre.

A felmerülő problémák megoldásához az egyik leghatásosabb módszer a szervezetfelállítás. Hatékonysága legfőképpen időben mérhető. Csökken általa az az elvesztegetett, és növekszik a hatékony működési idő!

Az ügyvezető, aki szeretné a vállalatán, szervezetén belüli folyamatokat és kapcsolatokat egy új módon szemlélni, illetve a tervezett változások hatását megvizsgálni, átszervezéseket kivizsgálni vagy fejlesztési folyamatokat akar láthatóvá tenni, akár még  bevezetésük előtt, az rendszerfelállítás módszerével már nem csak egy ábránd, hanem jelen lévő, működő valóság!

A módszer ugyan több ezer éves, de jelen korunkra a teljes kidolgozása komoly szakemberek nevéhez fűződik:  Virginia Satir, Steve de Shazer, Milton H. Erickson, valamint Bert Hellinger,  Gunthard Weber és Thomas Schafer, hogy csak a legnevesebbeket említsük.

A szervezetfelállítást eddig legalább 14 országban alkalmazták sikerrel. A szervezetfelállítás hatékonysága abban rejlik, hogy a kliens, azaz a cég felelős vezetője aránylag gyorsan olyan új, lényeges, problémamegoldásra mutató információkhoz juthat hozzá a felállított szervezetről, mely eddig más módszerekkel nem volt lehetséges.

A szervezetfelállítás látványosan mutat meg olyan folyamatokat, problémákat, személyek közötti viszonyokat és egyben lehetséges megoldásokat is, amelyeket maga az érintett vagy a szemlélő nem biztos, hogy belülről észrevesz a mindennapok feladataiban.

A szervezetfelállítás módszere önállóan is alkalmazható, a cég, szervezet nagyságától függetlenül. Ugyanúgy alkalmazható egyszemélyes kis cégekre, mint multi vállalatokra. Kitűnően kombinálható különböző üzleti tréningek tematikájával. Jelentős mellékhatása, hogy a szervezetfelállításban résztvevő személyek személyisége fejlődik, és a rendszerismerete dimenziókkal bővül.

Példák a szervezetfejlesztés alkalmazási területére:

Értékesítés

 • Az elégtelen eredmények okainak feltárása

 • Együttműködési lehetőségek megvilágítása

 • Lehetséges  szegmensek felkutatása a vevők körében

 • Az értékesítési stratégia eredményességének lehetőségei

 • Vevőkkel való konfliktusok okainak felismerése és rendezése

 • A meglévő folyamatok hatéknyságának tesztelése, pl. hogy a vevő elegendő figyelmet kapott-e

 • Jövőbeli fejlődési folyamatok, új termékek bevezetés előtti eredményességének előrejelzése

A vezetői döntéshozatal támogatása

 • Új munkatársak előszűrése és kiválasztása, felvétele és elbocsátása, valamint ezek hatásainak feltárása

 • A szállítók, a vállalat, a vevők, a hatóságok, a konkurencia, tehát a vállalkozás és piaci környezete közötti kapcsolat megvilágítása, elemzése

 • Segítségnyújtás komplex döntési helyzetekben, új ötletek generálásánál

 • és nem utolsó sorban a vezetői készségek fejlesztése

A szervezetfejlesztés és csapatépítés

 • Meddő kommunikációs szerkezetek azonosítása és a pozitív változást hozó törekvés elősegítése

 • Munkatársak egymás közötti rejtett konfliktusainak felfedezése és rendezése

…és még számtalan más lehetőség!

Ajánlat kérés, információ:
Kiss Katalin család- és szervezetfelállító 
Tel.: +36 30 209 4878
e-mail:  info@avventurin.hu

A szervezetfelállítás rejtett és feledésbe merült összefüggéseket is feltár

A szervezetfelállítás, mint a coaching egyik modulja vonult be a magyar vállalati köztudatba. A szervezetfelállítás módszerének célja, hogy a rejtett folyamatok is felszínre kerüljenek, átláthatóvá váljanak, és információt adjanak a vezetők részére, hogy a szervezet hatékonyságát racionalizálni, növelni tudják.

A módszer képes a szervezetben lévő olyan rejtett folyamatok, személyek közötti feszültségek feltárására, amely a cég mindennapjaiban is gátló tényezők lehetnek. Ezzel jól és nagyon hatékonyan fel lehet számolni a működési zavarokat, a hosszabb ideje tartó sikertelen folyamatokat is termőre lehet fordítani. A módszert hatékonysága miatt egyre többen veszik igénybe.

“A munkahelyen is lehetnek olyan megmagyarázhatatlan negatív jelenségek, vagy láthatatlan, de érezhető problémák, mint a magánéletünkben, amikor nem igazán tudjuk, miért nem sikerül egy bizonyos élethelyzetből kikerülnünk, vagy egy kérdésre választ találnunk. Ilyenkor valahol mélyebben kell keresnünk a probléma kulcsát. – Amit észlelünk, az a jéghegy csúcsa, a víz feletti rész, a hegy víz alatti részét azonban nem látjuk, nehezen hozzáférhető, miközben néha a probléma megoldása éppen itt rejlik,” – mondta a HR Portálnak Marek István tréner, coach, aki szerint ezt a dimenziót a szervezetállítás módszerével lehet leginkább eredményesen felszínre hozni.

Minden szervezetben vannak törvényszerűségek, amelyek akkor is hatnak, ha a szervezet tagjai nem ismerik a törvényszerűségek természetét, a folyamatok természetes lefolyásának menetét. A szervezet minden tagja, különösen az életfontosságú elemek tagjai egy nagyobb egészet, tehát a szervezetet alkotják. A szervezet minden tagját egy organogramhoz hasonló energiaháló köt össze. Ennek az energiahálónak a működését a szervezetet alkotó tagok és az általuk hozott úgynevezett morfogenetikus mező találkozása hozza létre, és működteti.

A szervezet tagjait mintha egy létfontosságú, láthatatlan energiahálózat kötné össze, és befolyásolja a tagok viselkedését, rajtuk keresztül a szervezet eredményességét akár úgy is, hogy nem tudnak róla.


Létfontosságú alapegységnek számít:

 • a származási család, ahonnan  az életünket kaptuk

 • a munkahelyünk, ahonnan a létfenntartáshoz szolgáló javainkat szerezzük meg, ahonnan a kenyerünket keressük.

A család és a munkahely közös energiamezejének működési törvényeit először a családok működésén keresztül figyelték meg. Európában a múlt században Bert Hellinger, német családterapeuta, pszichológus lelkész foglalkozott és honosította meg ismét az úgynevezett családfelállítást, amely az elmúlt két évtizedben a pszichoterápia egyik leghatékonyabb módszerévé fejlődött.  A családállítás egy olyan módszer, amelyben személyek vagy eszközök segítségével megjelenítik, „felállítják” az adott család viszonyait, a valóság olyan mély rétegét, amelyet a hétköznapokban avatatlan szemeknek nem lehet felfedni. Ezt a megközelítést később átvették szervezeti tanácsadók is, akik a szervezetek életében felmerülő problémákat „kezelik” a szervezetállítással.

A szervezetállítás lényege, hogy a megbízónak olyan összefüggésekre lesz rálátása, amelyeket addig nem ismert fel, így egy olyan változás indítható el, amely újabb és az eddiginél hatékonyabb megoldáshoz vezeti őt szervezete, cége fejlődésében.

A szervezetfelállítás segíti a tisztánlátást, a folyamatok valós okainak felfedését, segítségével áttekinthetővé válik a szervezet.  Támogatja a döntéshozatalt és olyan megoldások megszületését, amelyben hosszútávon a szervezetben dolgozók jelentős része jól érezheti magát, így segíti a rendszert a fejlődéshez.

A racionális megközelítés nem mindig elegendő a problémák és elakadások valós okainak feltárásához. A szervezetállítás során a problémát és a megoldást reprezentánsok segítségével jelenítik meg. A szervezetállítást végezhetik csoportos formában, ahol a szervezet folyamatait megjelenítő reprezentánsok semmit sem tudnak a szervezetről, tehát előre nem avatják be őket, és csak a felállítás során megélt spontán képviselői érzékelésre hagyatkozva dolgoznak a csoporttagok. Ilyenkor a reprezentáns személyek a jelen lévő szervezet felelős vezetőjének és a felállítást végző coachnak számolnak be az általuk észlelt folyamatokról és érzésekről.

Egyéni formában a személyeket bábukkal, papír lapokkal lehet helyettesíteni, amely egyéni munka sokszor gyorsabb és akár hatásosabb is lehet a csoportos munkánál, mivel ennek megszervezés csupán a coach és a szervezet képviselőjét érinti, valamint költséghatékonyabbá is teszi az egyéni munka a szervezetállítást, mivel csak a coach és a szervezet képviselője vesz részt egy-egy ilyen ülésen.

A szervezetfelállítás menete

A cég munkatársa, képviselője első körben megismerteti a szervezetfelállítóval a problémát, illetve bemutatja a céget, együtt tekintik át a szervezet felépítését (organogramot, SZMSZ-t, egyéb rendelkezésre álló dokumentumokat, valamint a szervezet tágabb összefüggéseit, gazdasági környezetét.)

A szervezetfelállító segítségével tisztázzák azt is, mi az a pozitív cél, amit a közös munka eredményeként el szeretnének érni.

Egyeztetik, kiválasztják azt a felállítási formát, amely az adott helyzetre leginkább megfelel és eldöntik, milyen egységek szerepelnek a felállításban.

Ezek az egységek absztrakt dolgok, fogalmak is lehetnek, mint például a bizalom és lojalitás.

Ezekre az egységekre ezután reprezentánsokat (csoportban általában külsős személyeket) választanak ki, akik a későbbiekben a térben megjelenítik a szituáció alanyait, aki pedig a problémát felvetette, „felállítja”, elhelyezi őket a térben, olyan formán, ahogyan Ő szeretné, különösebb megkötések nélkül.

A szervezetfelállító ezután intervenciókba kezd, a felállítást kérővel átbeszélik, hogy az adott elhelyezések milyen rejtett összefüggéseket mutatnak meg a szervezet jelenlegi állapotáról. Ez a kiinduló helyzet. Itt már el lehet kezdeni a szervezet fejlesztését azzal, hogy a felállítást kérő személy vagy a képviselők kimondják a nyilvánvaló valóságot és igazságokat. A szervezetfelállításnál a reprezentánsok egymáshoz viszonyított helyzetéből „olvashatóak ki” az eddig nem látott összefüggések. A reprezentánsok egymáshoz való viszonya közötti eligazodásban a szervezetfelállító (coach/tréner) segíti a klienst.

Ezen a ponton már megváltoztathatják a reprezentánsok helyét csoportos és egyéni alkalomnál is. A szervezetállító a módszer szabályai szerint csoportos munkánál hagyhatja a reprezentánsokat kommunikálni és mozogni azzal a céllal, hogy minél hamarabb rátaláljanak a megoldásra. Egyéni terápiánál a résztvevő egyenként beállhat a reprezentáns helyekre, és ott saját érzékelésein keresztül tapasztalhatja meg az észleléseket. Az egyéni alkalomnál lehetősége van a kliensnek minden reprezentáns helyét bejárni.

Egy-egy felállítás egyéni formában átlagosan két órát vesz igénybe, ettől persze lehetnek eltérések. A csoportos formánál egymás után több problémát is fel lehet dolgozni, így annak mértékét napokban lehet meghatározni.

Megelevenedik és hatást gyakorol a felállítás

A felállításnál a felállításra felhasznált tér “megelevenedik és hatni kezd”.  Csoportos munkánál a résztvevők, akik megszemélyesítenek egy tényleges érintettet, határozottan átélik az általuk reprezentált személy érzés világát, vagy éppen absztrakt dolog ráhatását a rendszerre. Egyéni alkalmazásnál a bábukkal, vagy papírlapokkal kijelölt helyeken maga a kliens képes minden résztvevő “bőrébe belebújni, és megélni annak érzéseit, motivációit, ellentéteit, problémáit”.

A szervezetfelállítás egyéni és csoportos formában is képes látványosan rávilágítani egy-egy rendszerben ható erőviszonyokra, személyek közötti problémákra, és a lehetséges megoldásokra is egyaránt. Ugyanazt a helyzetet egy más szemszögből, más dimenzióból vizsgálja meg, így válnak a rejtett összefüggések is jól láthatóvá és kezelhetővé. A jó gazda, tehát a felállítást kérő a látottak alapján, védett keretek között kibontakoztathatja azt a belső konfliktust, amely eljuttathatja a megoldáshoz (akár katarzissal) ami segíti felismerni a saját valódi szerepét a szervezetben, és ezáltal feltérképezheti a mozgásterét is.

A módszer azért is lett hatásos, mert az információ áramlásnak csak kb. 15%-a verbális, a többi nonverbális, és a szervezetet alkotó személyek kommunikációjának maradék 85%-át kis képes megjeleníteni a módszer azzal, hogy akár fizikailag és a térben is elhelyezzük a problémát akár a reprezentáns személyekkel, akár a megjelenítést segítő eszközökkel dolgozunk. Így kívülről is képesek vagyunk rátekinteni a folyamatokra, és átlátni azt.

Ajánlat kérés, információ:
Kiss Katalin család- és szervezetfelállító 
Tel.: +36 30 209 4878
e-mail:  info@avventurin.hu

Másik módszerünk, az MBTI alapjai és alkalmazása

A Myers-Briggs Típusindikátor

Két amerikai tudós: Isabel Myers és Katherina Briggs olyan gyakorlatban széleskörű hasznosítású módszert dolgozott ki Carl Gustav Jung személyiségtípusokról alkotott elmélete alapján, amely lehetővé teszi felnőttkori magatartásunk tudatosabb irányítását mind a munkahelyen, mind a magánéletben.

A modern pszichológia egyik megteremtője, Jung elméletét továbbfejlesztve az MBTI négy preferencia-pár segítségével jellemzi megnyilvánulásainkat és vetíti előre, hogy milyen célok, értékek mentén mozgósítjuk a bennünk rejlő tartalékokat.
Ez a négy preferencia-pár:

 1. honnan nyerjük energiánkat
 2. hogyan szerzünk információt a környezetünkről
 3. hogyan döntünk
 4. belső értékeinket hogyan jelenítjük meg, a viszonyulásunk a külvilág felé

A négy preferencia-pár alapján az MBTI tizenhat személyiségtípust különböztet meg, melyek jól körülírhatóak és jelzik választásainkat életpályán, munkahelyen, baráti körben és magánéletben. Az egyes típusok határai nem merevek, életkorunk és környezetünk is hatással van arra, hogy mely preferenciánkat hol hogyan használjuk.
Mivel együttműködés, problémamegoldás és konfliktuskezelés esetén is felismerhetők a típusra jellemző magatartásformák, ezért kiválóan alkalmazható e módszer szervezetek hatékonyságának növelésére humánerőforrásuk különbözőségének tudatos alkalmazásával.

Alkalmazása csapatépítésre, önismeretre, önfejlesztésre:

 1. a csapattagok megismerve saját típusukat hatékonyabban használják fel egyéni adottságaikat
 2. megismerve mások típusát a csapattagok nyitottabbá válnak a különbözőségek kezelésére és a kommunikációs sajátosságokra
 3. felismerhetők a csapaton belüli interakciók
 4. a csapattagok csökkenthetik az inproduktiv munkát
 5. elősegíthető a csapat erős és gyenge területeinek beazonosítása
 6. tisztázható a csapat viselkedése
 7. a csapattagok MBTI preferenciáját figyelembe véve könnyebben kiadhatók a speciális feladatok
 8. a csapattagok jobban megértik és kezelik a konfliktushelyzeteket
 9. útmutatást ad, hogy egyes típusok hogyan reagálnak a stresszhelyzetre
 10. a csapattagok különbözőségét tudatosan figyelembe véve elősegíthetők a jobb minőségű és hasznosítható döntések
 11. a vezetők újabb szempontokat kaphatnak a csapatépítéshez és stresszkezeléshez

 

Ha többet szeretne megtudni, várjuk érdeklődését és javasoljuk, hogy szerezzen személyes tapasztalatokat tréningünk során, amely egyben sok kérdésre is választ ad.

Az MBTI személyiségtipológia létrehozásának története

 

A XX. század 20-30-as éveiben Katerhina Briggs és Isabel Myers érdeklődtek Karl Jung személyiség pszichológia elméletének tanulmányozása és alkalmazása iránt. Eközben tapasztalták, hogy nincs kidolgozott eszköz e típusok meghatározására. A második világháború hozta a következő lépést a fejlesztésben. Végső célként a háború elkerülésére, a háború befejeztével pedig – a katonák mielőbbi „átállítása” békés polgári foglalkozásokra – létrehozták a személyiségtípus beazonosítására alkalmas eszközt.
„Családi” projektként a szerzőpáros először magán, majd családtagjain, majd ismerősei körében tesztelte a kérdéseket, amelyek elősegítik a természetes adottságok kimutatását és megismerését.
Isabel MBTI profilja: INFP

Milyen nehézségekkel néztek szembe munkájuk során:

 1. 1940-ben nem léteztek tesztek, praktikus pszichológiai mérőeszközök
 2. A szerzők hittek abban, hogy a mentális folyamatok kimutathatók a viselkedésben,
  és olyan szavakat és kifejezéseket kerestek, amelyek megválaszolásával laikus emberek is meg tudják állapítani típusukat
 3. Egyszerű nyelvezet használata: minden ember számára közérthető legyen
 4. Erőltetett választás: a válaszokból kénytelen egyet választani, amely megmutatja
  a preferenciát
 5. Inkább megmutatni az adottságot, mint az érettséget
 6. Megtalálni a hierarchiát –melyek a domináns és melyek a másodlagos preferenciák
 7. A kérdéseket 20 közelálló, tiszta preferenciákkal rendelkező embereken tesztelték.
  És ha a válaszok több, mint 80%-a volt hasonló, akkor hagyták a kérdést
 8. Isabel Myers kimutatta, hogy az extravertáltak a kérdésre válaszolva felidézik az utolsó olyan jellegű esetet, az introvertáltak a szavakat hasonlítják össze. Így kerültek a tesztbe a szópárok.
 9. Hol helyezkedjen el a zéró pont, hogyan váljanak szét a preferenciák
 10. A különböző kérdések milyen súllyal nyomjanak a latban
 11. A zéró pont elhelyezkedése
 12. A preferencia skálák függetlensége: egy kérdés egy preferenciát mutasson ki

 

Történeti áttekintés

1923 – Jung művei megjelennek angolul
1942 – a teszt A formátumának kidolgozása
1962 – kidolgozzák a teszt F formátuma: a kutatók számára
1969 – a Floridai Egyetem befogadta az MBTI kutatást és megkezdődött a vizsgálat
a diákok körében
1970 – Isabel Myers publikálja az első MBTI-témájú könyvet
1975 – kettéválik a kutatás és kiadás CAPT/CPP
1980 – Isabel Myers halála
1986 – első professzionális tréningek
1988 – az MBTI teszt kidolgozása gyermekek részére
1992 – pályaválasztási teszt kidolgozása
1998 – a teszt M formátum kidolgozása, számítógépes kivitelben és feldolgozásban

Ajánlat kérés, információ:
Kiss Katalin család- és szervezetfelállító 
Tel.: +36 30 209 4878
e-mail:  info@avventurin.hu

Amennyiben kérdése, véleménye van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, küldje el üzenetét az alábbi űrlapon keresztül: